Množstvo ejakulátu

MNOŽSTVo ejakuláTU, SEBaVeDOMie A PARTNERSKÝ ŽIVOT


Už ste se niekdy zamysleli nad tým, aké množstvo ejakulátu, aká hustota a objem spermií ovplyvňuje mužské sebavedomie a partnerský život? Pokiaľ vás už tieto otázky tiež napadly, odpovede na ne nájdete v nasledujúcich riadkoch.

 

DôLEŽITÁ JE VEľKOSť PENISU A KVALITA EREKCiE, ALE aj EJAKULáCiE!

Aj keď sú veľkosť penisu a erekcie častým predmetom rôznych rozpráv a debát, množstvo a kvalita ejakulátu sú väčšinou opomínanými témami. Tento aspekt pohlavného života však rovnako nemožno podceňovať! Mnohí páni totiž svoje mužstvo odvodzujú i od sily výstreku, ktorý naviac môže mať nemalý vplyv na intenzitu požitku z vyvrcholenia. Pokiaľ je teda ejakulátu málo, má to často neblahý dopad na identitu, a teda aj psychické rozpoloženie.

Množstvo a zdravie spermií potom pochopiteľne môže ovplyvňovať i partnerský vzťah. Rovnako ženy si totiž často všímajú silu ejakulácie a vzhľadu ejakulátu a hodnotí podľa toho svojho partnera. Aj keď totiž nemusí existovať prima súvislosť, v očiach ženy sa môže jednať o znak plodnosti, a tým pádom vhodnosti partnera! Zásadna otázka teda znie, či sa dá s množstvom a zdravým semena niečo urobiť…

 

AKo ZVÝŠIť MNOŽSTVo SEMENa? zabezpečte SI KVALITNé výživové DOPLnKY STRAVY!

Pre zvýšenie množstva a kvality ejakulátu by ste mali zmeniť životný štýl a žiť aspoň o nieco zdravšie a aktívnejšie. Existujú však i ďalšie, rovnako účinné riešenia. Aktuálne si napríklad môžete zakúpiť špičkové výživové doplnky, ich zloženie pôsobí pozitívne nie len na zdravšie spermie, ale tiež na zvýšenie objemu ejakulátu. Pomerne ľahko tak môžete dosiahnúť vyššieho sebevedomia, normálnej plodnosti a v neposlednej rade zvýšenie zájmu v očiach partnerky!