Kontakty

2people s.r.o.

Pionierska 5

99001 Veľký Krtíš

 

IČO: 46580425

DIČ: 2023447591

IČ DPH: SK 2023447591

www.intimnenakupy.sk

 

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

 

Všeobecné obchodné podmienky

Zásady používania súborov cookies

Zásady používania ochrany osobných údajov GDPR